Tara Teateret jobber med visuelle og auditive rom, og utfordrer konvensjoner omkring dramaturgi og behovet for å tolke. Seriøse forestillinger med humor. Humoristiske forestillinger med seriøs langbunn.

Billedkomposisjon, det stedsspesifikke, er basis for improvisasjoner: rommet er likeverdige komponenter på linje med lys, film, musikk og bevegelse, stemme-improvisajon. Eksperimentell musikk, en blanding av jazz, ny musikk, folketoner, og tuvinsk strupesang skaper stemninger og lydkollasjer som spiller på folks fantasi og skaperevne.

Vi kjenner oss hjemme i en setting der ulike medier møtes, som er med og skaper nye og spennende opplevelser. Og knytter til oss ulike folk, alt etter prosjektets art.Noen som har bidratt i TaraTeateret: Lasse Marhaug, Tore Bøe, Michael Francis Duch, Audun Eriksen, Tal Colman.

Faste medlemmer

Aase-HIlde Brekke: Kunstnerisk leder, sang, video, produsent.

Morten Abildsnes: Tuvinsk strupesang.

Tania Stene: Visuell design, musiker (ambient, noice)